Eğitim Yapıları

Okutan Mühendislik kurulduğu yıldan bu yana ülkemizin en başta gelen eğitim kurumlarına ait kampus yapılarının tasarımını başarı ile tamamlamış, bazılarında müşavirlik hizmeti vermiştir. Bu çerçevede, merkezi ısıtma, merkezi soğutma, müstakil sistemler ve yapı fonkisyonlarında göre değişkenlik gösteren servis çözümlerinde geniş tecrübemiz bulunmaktadır.

  • Diğer Referanslar

  • Hacettepe Üniversitesi muhtelif yapıları, Ankara / Ankara Devlet Konservatuvarı, Ankara / Kayseri Üniversitesi muhtelif yapıları, Kayseri / Sivas Üniversitesi muhtelif yapıları, Sivas / Samsun Üniversitesi muhtelif yapıları, Samsun / Eskişehir Anadolu Üniversitesi muhtelif yapıları, Eskişehir / Çukurova Üniversitesi muhtelif yapıları, Adana / Edirne Üniversitesi muhtelif yapıları, Edirne / Fırat Üniversitesi muhtelif yapıları, Adana / İstanbul Üniversitesi muhtelif yapıları, İstanbul / Antalya Üniversitesi muhtelif yapıları, Antalya / 100. Yıl Üniversitesi muhtelif yapıları, Ankara / Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkezi Isıtma Sistemi, Samsun / Atatürk Üniversitesi Merkezi Isıtma Sistemi, Erzurum / Ankara Devlet Konservatuarı, Ankara