Hizmetler

Her gün zamanımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz yapılarda, gerekli konforun, hijyenin ve güvenliğin sağlanması zorunludur. Bu yapılırken, yapının mimari tasarımına uyumlu mekanik ve elektrik sistemlerin, çevreye ekolojik etkisini ve işletmede enerji giderlerini asgaride tutacak şekilde ve ekonomik tasarımı en belirleyici faktördür. Yapı imalat ve işletme sürecinde, önemli bir yatırım kalemini temsil eden mekanik ve elektrik sistemlerin; amacına ve bütçesine uygun, yeni teknolojileri enerji tasarrufuna yönelik içeren, farklı ülkelerden farklı yaklaşım ve uzmanlıkları bir araya getirebilen, zamanında projelendirilebilmesi ve bunun yeterli düzeyde bir ihale evrakı haline getirilebilmesi çok önemlidir.

Okutan Mühendislik, entegre tasarım yaklaşımlarında, mümkün mertebe ‘aktif’ sistemlerin ihtiyaçlarını azaltacak, daha çok mimari ve multidisipline tasarımda doğal havalandırma, doğal aydınlatma, ısıl kütle kullanımı, stratejik gölgeleme gibi pasif tedbirlere öncelik vermekte, sistemin ihtiyacı belirlendikten sonra mekanik ve elektrik sistemlerin en verimli şekilde ve optimum maliyette seçilmesini sağlamaktadır. Yapı teknolojistleri, makine mühendisleri ve elektrik mühendislerinden oluşan uzman kadroları ile Okutan Mühendislik, Türkiye’de ve çevre ülkelerde küçük butik yapılardan, 700,000 m2 inşaat alanına haiz karma kullanım komplekslerine kadar geniş bir yelpazede, üst düzey yabancı dilde çalışabilme yetenekleri ile günümüzün proje ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek büyük bir deneyime sahiptir.

Uzmanlıklarımızın ana başlıkları aşağıdaki gibidir.

 • Yapı enerji tasarrufuna yönelik yeşil bina entegre tasarım aktif ve pasif sistemleri
 • Yapı mekanik ısıtma ve soğutma sistemleri
 • Yapı mekanik havalandırma sistemleri
 • Yapı güneş enerjisi sistemleri
 • Yapı sıhhi tesisat ve kullanma su sistemleri
 • Yapı yağmur suyu drenaj ve geri dönüşüm sistemleri
 • Yapı yangından korunma sistemleri
 • Yapı otomasyon sistemleri
 • Laboratuar, bilgiişlem merkezleri ve temiz oda sistemleri
 • Mutfak, çamaşırhane, havuz ve sulama sistemleri
 • Müze ve arşiv teknolojileri

 

Şirketimiz ayrıca istendiği takdirde partner firmalar kanalı ile elektrik proje hizmetleri ile Leed ve Breeam sertifikasyon hizmetleri sunabilmektedir.

 

leed-breeam-ashrae