Hastaneler

Mekanik tesisat sistemlerinin en sofistike ve kapsamlı şekilde ortaya çıktıkları yerler kuşkusuz hastanelerdir. Okutan Mühendislik sayısı 100’e yaklaşan sağlık yapısına başarı ile imza atmış ve hastane teknolojilerinin gelişimini her aşamasında en yakın şekilde takip edebilmiştir. Sağlık yapılarının amaçlarına ulaşabilmesi için öncelikle yapının fonkisyonuna ve hijyenik gerekliliklere uygun inşa edilmesi zorunludur. Bunu sağlamak ise, ancak mekanik tesisat sistemlerinin en başından itibaren dikkatle tasarlanması, teknik gereksinimlerin mimariye yansıtılması ve ekonomik kullanılabilirliği sağlayıcı tedbirlerin alınması ile mümkündür.

  • Diğer Referanslar

  • Balkash Med Sağlık Merkezi, Alma Ata / KKTC Lefkoşe Genel Türk Hastanesi, Lefkoşe / Hacettepe Universitesi Onkoloji Hastanesi, Ankara / Gazi Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi, Ankara / Antalya Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Antalya / Edirne Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Edirne / Sivas Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Sivas / Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Samsun / Kayseri Üniversitesi Hastanesi Ameliyathane Suiti, Kayseri / Çukurova Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Adana / Şişli Çocuk Hastanesi, İstanbul / İzmir Devlet Hastanesi, İzmir / Yozgat Devlet Hastanesi, Yozgat / Denizli Devlet Hastanesi, Denizli / 125 Yataklı Bayındırlık Bakalığı Tip Hastanesi / Göz Bankası, Ankara / Zonguldak Doğumevi, Zonguldak / Ankara Doğumevi, Ankara / Van Doğumevi, Van / Bakırköy Ruh Sağlığı Hastanesi, İstanbul / İzmir İhtiyarlar Yurdu, İzmir / Bakırköy İhtiyarlar Yurdu, İstanbul / SSK Kartal Hastanesi, İstanbul / SSK İzmir Buca Hastanesi, İzmir / SSK İstanbul Samatya Hastanesi, İstanbul / SSK Ankara Hastanesi, Ankara / SSK Nöroşirürji Hastanesi, Ankara / SSK Ankara Çocuk Hastanesi, Ankara / SSK İstanbul Bakırköy Çocuk Hastanesi, İstanbul / SSK Göztepe Hastanesi, İstanbul / SSK Balıkesir Hastanesi, Balıkesir / SSK Elazığ Hastanesi, Elazığ / SSK Adapazarı Hastanesi, Adapazarı / SSK Nazilli Hastanesi, Nazilli / SSK Konya Ereğlisi Hastanesi, Konya / SSK Uşak Hastanesi, Uşak / SSK Edirne Hastanesi, Edirne / SSK Kastamonu Senatoryumu, Kastamonu / SSK Kütahya Hastanesi, Kütahya / SSK Üsküdar Dispanseri, Üsküdar / SSK Merkez Dispanseri, İzmir / SSK Çınarlı Dispanseri, İzmir / SSK Kartal Dispanseri, İstanbul / SSK Edirne Dispanseri, Edirne / SSK Cebeci Dispanseri, Mersin / SSK Adana Dispanseri, Adana / SSK Osmaniye Dispanseri, İstanbul / Mersin Cam Fabrikası Dispanseri, Mersin / Diyarbakır İplik Fabrikası Dispanseri Diyarbakır / Stroneg JV Ufa Jangan Tau Kür Beldesi, Başkırdıstan