Doğramcızade Ali Paşa Camii

Ankara / 5,000 m2
Tip : Camii
Tamamlanma yılı : 2010
Mimar : Erkut Şahibaş